เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายกเทศมนตรีตำบลแสลง

  • รองนายกเทศมนตรีตำบลแสลง

  • รองนายกเทศมนตรีตำบลแสลง

  • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแสลง

  • เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแสลง0.02s. 0.50MB