เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564156
เทศบัญญัติ การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2563188
เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557152
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เทศบาลตำบลแสลง 162
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล(2561-2563)193
เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ160
เทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 2562160
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563183
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563865
แผนยุทธศาสตร์ 178
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562166
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลแสลง184
ผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลแสลง ปีงบประมาณ2555-25622395
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร186
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1114
มาตรการการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม177
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ186
มาตรการป้องกันการรับสินบน186
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง199
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1100

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB