เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเพชรถาวร หมู่ที่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี811 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านลุ่ม-บ้านเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี1211 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเท้ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี86 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25635220 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25633820 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25633428 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25622518 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25622812 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25622920 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายราษฎ์บำรุง หมู่ที่410928 พ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า11927 พ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมูที่ 114027 พ.ย. 60
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองกุ้ง-บ้านเนินท้ายวัด-ชำโสมหมู่ที่2,612127 พ.ย. 60
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายบริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านคลองขวาง ซอย 3 หมู่ที่510410 ก.พ. 60
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ฯ สายบ้านแสลง-ชำตาสุขหมู่ที่ 4,5,6 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี9918 พ.ย. 59
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่832 พ.ย. 59
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแสลง9230 พ.ค. 59
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯสายบ้านคลองขวาง-ชำโสมหมู่ที่5-611618 พ.ค. 59
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายสะพานคลองชำโสม หมู่ที่ 67118 พ.ค. 59
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB