เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเพชรถาวร หมู่ที่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี2111 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านลุ่ม-บ้านเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี2811 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเท้ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี226 พ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25636820 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25635420 เม.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25634628 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25623318 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25623612 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25623820 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายราษฎ์บำรุง หมู่ที่411628 พ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า13127 พ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมูที่ 115127 พ.ย. 60
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองกุ้ง-บ้านเนินท้ายวัด-ชำโสมหมู่ที่2,613327 พ.ย. 60
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายบริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านคลองขวาง ซอย 3 หมู่ที่511510 ก.พ. 60
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ฯ สายบ้านแสลง-ชำตาสุขหมู่ที่ 4,5,6 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี10918 พ.ย. 59
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่912 พ.ย. 59
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแสลง10230 พ.ค. 59
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯสายบ้านคลองขวาง-ชำโสมหมู่ที่5-612618 พ.ค. 59
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายสะพานคลองชำโสม หมู่ที่ 68418 พ.ค. 59
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB