เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563-มีนาคม 25636719 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25599531 ส.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม255910331 ก.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 255910517 ก.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25599330 มิ.ย. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25598731 พ.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 255911630 เม.ย. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25598731 มี.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25598429 ก.พ. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25598931 ม.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25588831 ธ.ค. 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 25588230 พ.ย. 58
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB