เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน/ครัวเรือนอย่างทั่วถึงการประปา

การประปาในเขตเทศบาลตำบลแสลง มีการให้บริการจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้านให้กับประชาชน จำนวน 10 หมู่บ้าน
0.02s. 0.50MB